• Marka . Patent . Danışmanlık

  FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları Alanlarında Türkiye ve dünyada Faaliyet Göstermektedir.

  Daha Fazla Bilgi
 • Marka . Patent . Danışmanlık

  FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları Alanlarında Türkiye ve dünyada Faaliyet Göstermektedir.

  Daha Fazla Bilgi

22 yıllık tecrübe ile

Hakkımızda

Şirketimiz; sınai mülkiyet haklarının korunabilmesi için, gerekli şartların oluştuğu her ülkede başvuru yapabilme imkânına sahip olup, Türkiye’de ve dünyada güçlü bir çözüm ağı oluşturmuştur. Müvekkillerinin taleplerini hızlı, pratik ve akılcı çözümler ile “ÇÖZÜM ODAKLI” karşılamanın yanı sıra; “DÜRÜSTLÜK, GİZLİLİK VE TUTARLILIK” ölçüsüyle ve sürekliliği olan bir hizmet anlayışını kendisine prensip edinmiştir.

Şirketimiz, her zaman beklenilenden daha fazlasını sunmak, hep bir adım ileride olmak düşüncesi ile fikri ve sınai haklar konusunda müvekkillere farklı bir bakış açısı kazandırmak önceliği ile hareket etmektedir. FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları, Türkiye’de ve dünyada başlıca şu konularda faaliyet göstermektedir:

Sıkça Sorulan Sorular

 • Markaların Kısmen Yenilenmesi Mümkün mü?
  “Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir” hükmü ile 10 yıl önce çok sınıflı şekilde tescil edilen bir markanın yalnızca bazı sınıflarda süresini uzatmak mümkün hale getirildi.
 • SMK ile Marka Hakkına Tecavüz Fiili Tanımı Nasıl Düzenlendi?
  Markayı veya ayırt edilmeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde;
  • Tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak amacıyla gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak fiili tecavüz teşkil eden fiiller kapsamından çıkarılmıştır.
  • Tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünü ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek ve ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak fiilleri tecavüz teşkil eden fiiller kapsamında eklenmiştir.
 • İlana İtirazların İncelenmesinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?
  “Başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” hükmü eski mevzuatta da bulunmaktaydı.

  Bu tür itirazlar incelenirken artık, başvuru sahibi itiraz edenden itiraza konu mal ve hizmetler için markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edebilecektir.

  Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilecektir.

  Kötü niyetli marka başvuruları açıkça itiraz nedeni olarak sayılmaktadır.
 • Sınai Mülkiyet Kanunu’nun İçeriği Nasıl Düzenlenmiştir?
  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6 maddesi geçici olmak üzere, 199 madde ve 5 kitaptan oluşmaktadır.
  Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nda konu ve madde numaralarının sıralaması şu şekildedir:
  • Başlangıç Hükümleri (1 – 3 maddeler)
  • Birinci Kitap – Marka (4 – 32 maddeler)
  • İkinci Kitap – Coğrafi İşaretler (33 – 54 maddeler)
  • Üçüncü Kitap – Tasarım (55 – 81 maddeler)
  • Dördüncü Kitap – Patent ve Faydalı Model (82 – 145 maddeler)
  • Beşinci Kitap – Ortak ve Diğer Hükümler (146 – 193 maddeler)
  • Geçici Maddeler – (191 ve 192 maddeler arasında – 6 adet)
 • Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Ne Demektir?
  Marka sahibinin sonraki tarihli bir markanın kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalması halinde, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyeceği anlamına gelmektedir.

  Sonraki marka tescilinin kötü niyetli olması hali saklı tutulmuştur.
daha fazlası için tıklayınız

Blog