• Marka . Patent . Danışmanlık

  FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları Alanlarında Türkiye ve dünyada Faaliyet Göstermektedir.

  Daha Fazla Bilgi
 • Marka . Patent . Danışmanlık

  FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları Alanlarında Türkiye ve dünyada Faaliyet Göstermektedir.

  Daha Fazla Bilgi

22 yıllık tecrübe ile

Hakkımızda

Şirketimiz; sınai mülkiyet haklarının korunabilmesi için, gerekli şartların oluştuğu her ülkede başvuru yapabilme imkânına sahip olup, Türkiye’de ve dünyada güçlü bir çözüm ağı oluşturmuştur. Müvekkillerinin taleplerini hızlı, pratik ve akılcı çözümler ile “ÇÖZÜM ODAKLI” karşılamanın yanı sıra; “DÜRÜSTLÜK, GİZLİLİK VE TUTARLILIK” ölçüsüyle ve sürekliliği olan bir hizmet anlayışını kendisine prensip edinmiştir.

Şirketimiz, her zaman beklenilenden daha fazlasını sunmak, hep bir adım ileride olmak düşüncesi ile fikri ve sınai haklar konusunda müvekkillere farklı bir bakış açısı kazandırmak önceliği ile hareket etmektedir. FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları, Türkiye’de ve dünyada başlıca şu konularda faaliyet göstermektedir:

Sıkça Sorulan Sorular

 • İlana İtirazların İncelenmesinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?
  “Başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” hükmü eski mevzuatta da bulunmaktaydı.

  Bu tür itirazlar incelenirken artık, başvuru sahibi itiraz edenden itiraza konu mal ve hizmetler için markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edebilecektir.

  Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilecektir.

  Kötü niyetli marka başvuruları açıkça itiraz nedeni olarak sayılmaktadır.
 • Renk Markalarına Örnekler Nelerdir?
  Renk görselinin sunulması
  Renk kodunun belirtilmesi
 • Başvurunun İncelenmesi Sürecinde Yapılan Yenilikler Nelerdir?
  Eski KHK’ya göre “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar” re’sen yani ilk incelemede reddedilmekteydi.

  SMK ile “BİRLİKTE VAR OLMA İLKESİ” getirilmiştir. Buna göre, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re’sen ret gerekçesi teşkil etmesine engel olmak için birlikte var olma anlaşmaları ve muvafakatnameler kabul edilecektir.

  İlk tescil ettiren markanın sahibinin muvafakat etmesi durumunda sonraki marka aynı mal ve hizmet sınıfında tescil edilebilecektir.

  Muvafakatnameler, başvuru ile birlikte yahut ret kararı üzerine verilebilecektir. Noter onaylı olması zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Amacı Nedir?
  “Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak ve marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsar.” şeklinde tanımlanmıştır.
 • Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Tarihsel Gelişimi Nasıldır?
  İlk düzenleme 1871 yılında Osmanlı döneminde yapılan “Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ve 1879 yılında kabul edilen “İhtira Beratı Kanunu”, bugün sahip olduğumuz patent sisteminin temelini oluşturmuştur.

  1965 yılında 551 Sayılı Marka Kanunu ve uzun bir aradan sonra 24 Haziran 1994 tarihinde 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Türk Patent Enstitüsü” kurulmuştur.

  1995 yılında TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ öncülüğünde; patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler alanlarında reform niteliğinde kanun hükmünde kararnameler (551,554,555,556 sayılı KHK’lar) yürürlüğe girdi.

  22.04.2004 tarihli ve 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunu yürürlüğe girdi.
daha fazlası için tıklayınız

Blog