• Marka . Patent . Danışmanlık

  FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları Alanlarında Türkiye ve dünyada Faaliyet Göstermektedir.

  Daha Fazla Bilgi
 • Marka . Patent . Danışmanlık

  FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları Alanlarında Türkiye ve dünyada Faaliyet Göstermektedir.

  Daha Fazla Bilgi

22 yıllık tecrübe ile

Hakkımızda

Şirketimiz; sınai mülkiyet haklarının korunabilmesi için, gerekli şartların oluştuğu her ülkede başvuru yapabilme imkânına sahip olup, Türkiye’de ve dünyada güçlü bir çözüm ağı oluşturmuştur. Müvekkillerinin taleplerini hızlı, pratik ve akılcı çözümler ile “ÇÖZÜM ODAKLI” karşılamanın yanı sıra; “DÜRÜSTLÜK, GİZLİLİK VE TUTARLILIK” ölçüsüyle ve sürekliliği olan bir hizmet anlayışını kendisine prensip edinmiştir.

Şirketimiz, her zaman beklenilenden daha fazlasını sunmak, hep bir adım ileride olmak düşüncesi ile fikri ve sınai haklar konusunda müvekkillere farklı bir bakış açısı kazandırmak önceliği ile hareket etmektedir. FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları, Türkiye’de ve dünyada başlıca şu konularda faaliyet göstermektedir:

Sıkça Sorulan Sorular

 • Ses, Renk ve Hareket Markası Yenilikleri Nelerdir?
  Uzun yıllardır gündemimizde olan ses ve renk markaları, SMK ile birlikte marka olabilecek işaretlerin tanımına eklenmiştir. Böylece markalaşmada önemli bir yenilik olarak; ses markası, renk markası ve dolaylı olarak hareket markası gibi yeni marka türlerine de tescil imkânı getirilmiştir.
 • Marka Hakkına Tecavüz Fiilinin Sonuçları Nelerdir?
  Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır

  Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacaktır.

  Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişiye, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecektir.
 • Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Ne Demektir?
  Marka sahibinin sonraki tarihli bir markanın kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalması halinde, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyeceği anlamına gelmektedir.

  Sonraki marka tescilinin kötü niyetli olması hali saklı tutulmuştur.
 • Kullanmama Def’i Ne Demektir?
  Marka hakkına tecavüz davalarında, davacının markasını kullanmadığına dair def’i ileri sürülebilecektir.

  Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınacaktır.
 • SMK ile Marka Hakkına Tecavüz Fiili Tanımı Nasıl Düzenlendi?
  Markayı veya ayırt edilmeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde;
  • Tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak amacıyla gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak fiili tecavüz teşkil eden fiiller kapsamından çıkarılmıştır.
  • Tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünü ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek ve ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak fiilleri tecavüz teşkil eden fiiller kapsamında eklenmiştir.
daha fazlası için tıklayınız

Blog