• Marka . Patent . Danışmanlık

  FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları Alanlarında Türkiye ve dünyada Faaliyet Göstermektedir.

  Daha Fazla Bilgi
 • Marka . Patent . Danışmanlık

  FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları Alanlarında Türkiye ve dünyada Faaliyet Göstermektedir.

  Daha Fazla Bilgi

22 yıllık tecrübe ile

Hakkımızda

Şirketimiz; sınai mülkiyet haklarının korunabilmesi için, gerekli şartların oluştuğu her ülkede başvuru yapabilme imkânına sahip olup, Türkiye’de ve dünyada güçlü bir çözüm ağı oluşturmuştur. Müvekkillerinin taleplerini hızlı, pratik ve akılcı çözümler ile “ÇÖZÜM ODAKLI” karşılamanın yanı sıra; “DÜRÜSTLÜK, GİZLİLİK VE TUTARLILIK” ölçüsüyle ve sürekliliği olan bir hizmet anlayışını kendisine prensip edinmiştir.

Şirketimiz, her zaman beklenilenden daha fazlasını sunmak, hep bir adım ileride olmak düşüncesi ile fikri ve sınai haklar konusunda müvekkillere farklı bir bakış açısı kazandırmak önceliği ile hareket etmektedir. FİGEN KONAK Marka, Patent ve Telif Hakları, Türkiye’de ve dünyada başlıca şu konularda faaliyet göstermektedir:

Sıkça Sorulan Sorular

 • Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Tarihsel Gelişimi Nasıldır?
  İlk düzenleme 1871 yılında Osmanlı döneminde yapılan “Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ve 1879 yılında kabul edilen “İhtira Beratı Kanunu”, bugün sahip olduğumuz patent sisteminin temelini oluşturmuştur.

  1965 yılında 551 Sayılı Marka Kanunu ve uzun bir aradan sonra 24 Haziran 1994 tarihinde 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Türk Patent Enstitüsü” kurulmuştur.

  1995 yılında TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ öncülüğünde; patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler alanlarında reform niteliğinde kanun hükmünde kararnameler (551,554,555,556 sayılı KHK’lar) yürürlüğe girdi.

  22.04.2004 tarihli ve 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunu yürürlüğe girdi.
 • Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Ne Demektir?
  Marka sahibinin sonraki tarihli bir markanın kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalması halinde, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyeceği anlamına gelmektedir.

  Sonraki marka tescilinin kötü niyetli olması hali saklı tutulmuştur.
 • İlana İtirazların İncelenmesinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?
  “Başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” hükmü eski mevzuatta da bulunmaktaydı.

  Bu tür itirazlar incelenirken artık, başvuru sahibi itiraz edenden itiraza konu mal ve hizmetler için markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edebilecektir.

  Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilecektir.

  Kötü niyetli marka başvuruları açıkça itiraz nedeni olarak sayılmaktadır.
 • Ses Markalarına Örnekler Nelerdir?
  2014/13213
  Twentieth Century Fox Film
  Sınıflar: 9,41
 • Sınai Mülkiyet Kanunu Nedir?
  Türkiye Cumhuriyeti’nin en son kabul edilen ve yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’dur.
  22.12.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış ve 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
daha fazlası için tıklayınız

Blog