Türk Patent ve Marka Kurumu 2024 Yılı Ücret Tarifesi

Türk Patent ve Marka Kurumu 2024 Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ 24 Nisan 2024 tarih ve 32526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belirtilen tarih itibariyle Kurum nezdinde yapılacak tüm işlemler, değişen ücret tarifesi baz alınarak gerçekleştirilecektir.

Aklınıza takılan hususlarda her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.