Notice: Undefined variable: satilikMarka in /home/qbrandwe/figenkonak.com/hizmetDetay.php on line 83

Marka İzleme Hizmeti

Yurt İçi Marka İzleme

Türkiye’de markaların tescil süreci ilan ve tescile dayanmaktadır. Yani markalar şeklen incelendikten ve mevzuat incelemesi tamamlandıktan sonra, üçüncü kişilerin görüş ve itirazına açılır. Tescil için uygun bulunan markalar her ay iki defa yayımlanan Resmi Marka Bülteninde ilan edilir.

Markaların ilan ve itiraz süresi 2 aydır. İtiraz edilmeyen markanın / markaların tesciline karar verilerek 2 ay içerisinde ücret ödemesi yapılanlar için belgeleri düzenlenmektedir. Tescili kesinleşen markaların sonradan iptalinin istenmesi ancak DAVA yolu ile mümkündür. Dava süreçleri ise oldukça maliyetli ve uzun solukludur. Bu süreçte marka sahiplerinin hak kaybına uğraması ve ciddi maliyetlere katlanması gerekmektedir.

Mevzuat gereği, yayınlanan marka başvurularına KÖTÜ NİYETLİ bir başvuru olduğu, AYNI ve AYIRT EDİLEMEYECEK DERECEDE BENZER olduğu ya da ESKİ TARİHLERDEN BERİ HAK SAHİBİ olunduğu gerekçeleri ile süresi içerisinde itiraz edilmesi mümkündür. İtirazların başarılı olabilmesi için, gerekçesini destekleyen delillerin şüpheye yer bırakmayacak nitelikte olması gerekmektedir.

Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu, son yıllarda markaların tescili konusunda benzerlik değerlendirmesinde oldukça esnek bir yaklaşım sergilemektedir. Bu sebeple hak sahiplerinin ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali olan benzer markaların tespiti için profesyonel destek almalıdır.

Bu konuda deneyimli olan izleme birimimiz, özel bir yazılım desteği ile sizlere hizmet vermektedir

Yurt Dışı Marka İzleme

Dünya ülkelerinin marka tescili için uyguladığı mevzuatlar birbirinden farklıdır. Bazı ülkelerde tescil ve ilan, bazı ülkelerde ise yayın ve ilan ya da tescilden sonra hükümsüzlük açılması gibi farklı uygulamalara dayalı mevzuatlara sahiptir. Dolayısıyla uluslararası marka tescili yaptırmak, markanın korunması için yeterli olmayacaktır.

Yurt dışında yapılan tescili sonrasında olası taklitlerine karşı markanın dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Benzer marka başvurularına ya da marka ihlallerine karşı hızlıca müdahale edilebilmesi için dünya çapında izleme yapılmalıdır. Aksi halde aynen Türkiye’de olduğu gibi yüksek bedeller ile dava süreçlerinin başlatılması gerekecektir.

Ofisimiz, dünya çapında, bölgesel ya da ülkesel olarak marka izleme hizmeti talep eden müvekkillere, yayınlanan markaları izleyerek benzerliği tespit edilen markaları bildirmekte, itirazları yapmakta ve tüm süreçleri takip etmektedir.