Hizmetlerimiz

Notice: Undefined variable: satilikMarka in /home/qbrandwe/figenkonak.com/hizmetDetay.php on line 83

Patent

Buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre üretebilme, kullanabilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına patent hakkı denir. Bu hakkı gösteren belgeye ise patent denir. Bir buluş için buluş sahibine verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı verir.

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir.

Bir buluş sahibi patent isteme hakkını, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibidir.

Ülkemizde, 2017 yılına kadar patent korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcut iken, incelemesiz patent tescili yolu 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile kaldırılmıştır. Patent tescili, şeklen inceleme, mevzuat incelemesi, araştırma raporu düzenlenmesi, inceleme raporu düzenlenmesi, raporun olumlu gelmesi halinde belge düzenlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Patent Verilebilirlik Şartları ise Şunlardır:

Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması, yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir.

Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Yazılımların patentle korunması konusunda ise mevcut yasal düzenlemeye göre doğrudan bilgisayar üzerinde çalıştırılan yazılımlar için patent verilmemektedir. Ancak yazılımın teknik bir sonuca etkisi var ise ya da ileri bir teknik etki sağlıyorsa, bilgisayar programı ile birlikte çalışan makine için patent alınması mümkündür.

Türkiye’de buluş sahiplerine sağlanan diğer koruma şekli ise “Faydalı Model Tescili” dir.

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ’lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Faydalı Model korumasında yalnızca, Yenilik ve Sanayiye Uygulanabilir olma kriterlerine bakılmaktadır.