Mevzuatlar

Kanun

Marka, coğrafi işaret, tasarım ve patent, ilişkin hakların korunması ve bu suretle; teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması amacıyla; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsayan 6769 Sayılı Kanun, 22.12.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştır.

Kanun, 10.01.2017 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu
Yürürlükten Kaldırılan Kanun Hükmünde Kararnameler;
 • Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Marka Yönetmelik 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Patent Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Tasarım KHK 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Tasarım Yönetmelik 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK'nin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Coğrafi İşaretler KHK 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Coğrafi İşaretler Yönetmelik 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Patent Mevzuatı

ULUSAL
 • Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Patent Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
ULUSLARARASI
 • PCT Patent İşbirliği Anlaşması
 • PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği
 • EPC Avrupa Patent Sözleşmesİ
 • EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
 • IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması

Marka Mevzuatı

ULUSAL
 • Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Marka Yönetmelik 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Sınıflandırma Tebliği Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
ULUSLARARASI

Endüstriyel Tasarım Mevzuatı

ULUSAL
 • Tasarım KHK 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Tasarım Yönetmelik 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK'nin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Tasarım Strateji Belgesi Tasarım Strateji Belgesi
ULUSLARARASI

Coğrafi İşaret Mevzuatı

 • Coğrafi İşaretler KHK 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 • Coğrafi İşaretler Yönetmelik 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Entegre Devre Topoğrafyaları Mevzuatı

 • EDT Kanun 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun
 • EDT Yönetmelik Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
 • EDT Kanun Gerekçe Genel Gerekçe